Sāmǔĕrjìshàng 5:11

11 Yúshì dǎfa rén qù qǐng Fēilìshì de zhòng shǒulǐng lái , shuō , yuàn nǐmen jiāng Yǐsèliè shén de yuē guì sòng huí yuán chù , miǎndé haì le wǒmen hé wǒmen de zhòng mín . yuánlái shén de shǒu chóngchóng gōngjī nà chéng , chéng zhōng de rén yǒu yīn jīnghuāng ér sǐ de .