Sāmǔĕrjìxià 11:11

11 Wūlìyà duì Dàwèi shuō , yuē guì hé Yǐsèliè yǔ Yóudà bīng dōu zhù zaì péng lǐ , wǒ zhǔ Yuēyē hé wǒ zhǔ ( huò zuò wáng ) de púrén dōu zaì tiānyĕ ān yíng , wǒ qǐ kĕ huí jiā chī hē , yǔ qīzi tóng qǐn ne . wǒ gǎn zaì wáng miànqián qǐshì ( yuánwén zuò wǒ zhǐ zhe wáng hé wáng de xìngméng qǐshì ) .