Sāmǔĕrjìxià 11:25

25 Wáng xiàng shǐzhĕ shuō , nǐ gàosu Yuēyē shuō , búyào yīn zhè shì chóumèn , dāo jiàn huò tūn miè zhè rén huò tūn miè nà rén , méiyǒu yídéng de . nǐ zhǐguǎn jiélì gōng chéng , jiāng chéng qīngfù . kĕyǐ yòng zhè huà miǎnlì Yuēyē .