Sāmǔĕrjìxià 21:7

7 Wáng yīnwei céng yǔ Sǎoluó de érzi Yuēnádān zhǐ zhe Yēhéhuá qǐshì jié míng , jiù aìxī Sǎoluó de sūnzi , Yuēnádān de érzi mǐ fēi bō shè , bú jiāo chūlai .