Sāmǔĕrjìxià 5:11

11 Tuīluó wáng Xīlán jiāng xiāng bǎi mù yùn dào Dàwèi nàli , yòu chāiqiǎn shǐzhĕ hé mùjiang , shí jiàng gĕi Dàwèi jiànzào gōngdiàn .