Sāmǔĕrjìxià 5:6

6 Dàwèi hé gēnsuí tāde rén dào le Yēlùsǎlĕng , yào gōngdǎ zhù nà dìfang de Yēbùsīrén . Yēbùsīrén duì Dàwèi shuō , nǐ ruò bù gǎn chū xiāzi , quèzi , bì bùnéng jìn zhè dìfang . xīnli xiǎng Dàwèi jué bùnéng jìn qù .