Sāmǔĕrjìxià 6:16

16 Yēhéhuá de yuē guì jìn le Dàwèi chéng de shíhou , Sǎoluó de nǚér mǐ jiǎ cóng chuānghu lǐ guānkàn , jiàn Dàwèi wáng zaì Yēhéhuá miànqián yǒng yuè tiàowǔ , xīnli jiù qīng shì tā .