3 Yòu hǎobǐ Hēimén de gān lù , jiàng zaì Xīānshān . yīnwei zaì nàli yǒu Yēhéhuá suǒ méngdéng de fú , jiù shì yǒngyuǎn de shēngmìng .