27 Yuàn nà xǐyuè wǒ yuān qū dé shēn de , ( yuān qū dé shēn yuánwén zuò gōngyì ) , huānhū kuaìlè . yuàn tāmen cháng shuō , dāng zūn Yēhéhuá wéi dà . Yēhéhuá xǐyuè tāde púrén píngān .