Shìshījì 12:9

9 Tā yǒu sān shí gè érzi , sān shí gè nǚér . nǚér dōu jià chū qù le . tā gĕi zhòng zǐ cóng waì xiāng qǔ le sān shí gè xífù . tā zuò Yǐsèliè de shì shī qī nián .