Shìshījì 14:9

9 Jiù yòng shǒu qǔ mì , qiĕ chī qiĕ zǒu . dào le fùmǔ nàli , gĕi tā fùmǔ , tāmen yĕ chī le . zhǐshì méiyǒu gàosu zhè mì shì cōng sǐ shī zhī neì qǔ lái de .