Shìshījì 16:27

27 Nàshí fáng neì chōngmǎn nánnǚ , Fēilìshì rén de zhòng shǒulǐng yĕ dōu zaì nàli . fáng de píng dǐng shàng yuē yǒu sān qiā nánnǚ , guānkàn Cānsūn xì shuǎ .