Shìshījì 18:19

19 Tāmen huídá shuō , búyào zuò shēng , yòng shǒu wú kǒu , gēn wǒmen qù ba . wǒmen bì yǐ nǐ wéi fù , wèi jìsī . nǐ zuò yī jiā de jìsī hǎo ne . háishì zuò Yǐsèliè yī zú yī zhīpaì de jìsī hǎo ne .