Shìshījì 18:2

2 Dàn rén cóng Suǒlà hé Yǐshí taó dǎfa bĕn zú zhōng de wǔ gè yǒng shì , qù zǐxì kuītàn nà dì , fēnfu tāmen shuō , nǐmen qù kuītàn nà dì . tāmen lái dào Yǐfǎlián shān dì , jìn le Mǐjiā de zhùzhái , jiù zaì nàli zhù xiù .