Shìshījì 19:1

1 Dāng Yǐsèliè zhōng méiyǒu wáng de shíhou , yǒu zhù Yǐfǎlián shān dì nàbiān de yī gè Lìwèi rén , qǔ le yī gè Yóudà Bólìhéng de nǚzi wèi qiè .