Shìshījì 2:10

10 Nà shìdaì de rén yĕ dōu guī le zìjǐ de lièzǔ . hòulái yǒu biéde shìdaì xīngqǐ , bù zhīdào Yēhéhuá , yĕ bù zhīdào Yēhéhuá wèi Yǐsèliè rén suǒ xíng de shì .