Shìshījì 20:26

26 Yǐsèliè zhòngrén jiù shàng dào Bótèlì , zuò zaì Yēhéhuá miànqián kū hào , dāng rì jìnshí zhídào wǎnshang . yòu zaì Yēhéhuá miànqián xiàn Fánjì hépíng ān jì .