Shìshījì 20:36

36 Yúshì Biànyǎmǐn rén zhīdào zìjǐ baì le . xiān shì Yǐsèliè rén . yīnwei kào zhe zaì jī bǐ yà qián suǒ shè de fú bīng , jiù zaì Biànyǎmǐn rén miànqián sǎo baì .