Shìshījì 20:48

48 Yǐsèliè rén yòu zhuǎn dào Biànyǎmǐn dì , jiāng gè chéng de rén hé shēngchù , bìng yīqiè suǒ yùjiàn de , dōu yòng dāo shā jǐn , yòu fàng huǒshào le yīqiè chéngyì .