Shìshījì 20:6

6 Wǒ jiù bǎ wǒ qiè de shī shēn qiē chéng kuaì zǐ , shǐ rén ná zhe chuánsòng Yǐsèliè dé wèi yè de quán dì , yīnwei jī bǐ yà rén zaì Yǐsèliè zhōng xíng le xiōng yín chǒu è de shì .