Shìshījì 3:10

10 Yēhéhuá de líng jiàng zaì tā shēnshang , tā jiù zuò le Yǐsèliè de shì shī , chū qù zhēng zhàn . Yēhéhuá jiāng Mĕisuǒbùdámǐyà wáng gǔ shān lì sà tián jiāo zaì tā shǒu zhōng , tā biàn shēng le gǔ shān lì sà tián .