Shìshījì 8:11

11 Jīdiàn jiù yóu nuó bā hé yuē bǐ hā dōngbiān , cóng zhù zhàngpéng rén de lù shàng qù , shā baì le Mǐdiàn rén de jūn bīng , yīnwei tāmen tǎnrán wú jù .