Shìshījì 9:7

7 Yǒu rén jiāng zhè shì gàosu Yuētǎn , tā jiù qù zhàn zaì jī lì xīn shāndǐng shàng , xiàng zhòngrén dàshēng hǎnjiào shuō , Shìjiàn rén nǎ , nǐmen yào tīng wǒde huà , shén yĕ jiù tīng nǐmen de huà .