3 Féi lì sī dà rén , wǒmen yīn nǐ déyǐ dà xiǎng taìpíng , bìngqiĕ zhè yī guó de bì bìng , yīn zhe nǐde xiān jiàn , déyǐ gèng zhēng le . wǒmen suí shí suí dì , mǎn xīn gǎnxiè bú jìn .