3 Wǒ gǎnxiè shén , jiù shì wǒ jiēxù zǔxiān , yòng qīngjié de liángxīn suǒ shìfèng de shén , qídǎo de shíhou , bú zhù de xiǎngniàn nǐ ,