1 Yóudà wáng Yuēxīyà de érzi yuē yǎ jìng ( Yuēyē jìng shì Xīdǐjiā de bié míng , kàn dì sān jié ) dēng jī de shíhou , yǒu zhè huà cóng Yēhéhuá líndào Yēlìmǐ shuō ,