20 Yēlìmǐ shuō , Jiālèdǐ rén bì bú jiāng nǐ jiāo chū . qiú nǐ tīng cóng wǒ duì nǐ suǒ shuō Yēhéhuá de huà , zhèyàng nǐ bì dé hǎo chù , nǐde méng yĕ bì cún huó .