28 Tāmen féi pàng guāng rùn , zuò è guo shén , bù wéirén shēnyuān . jiù shì bù wèi gūér shēnyuān , bú shǐ tā hēng tōng , yĕ bú wèi qióngrén biàn qū .