17 Kàn nǎ , wǒ shòu dà kǔ , bĕn wèi shǐ wǒ dé píngān , nǐ yīn aì wǒde línghún , ( huò zuò shēngmìng ) biàn jiù wǒ tuōlí baìhuaì de kēng . yīnwei nǐ jiāng wǒ yīqiè de zuì , rēng zaì nǐde bēi hòu .