10 Yǔ xuĕ cóng tiān ér xiáng , bìng bù fǎn huí , què zīrùn dì tǔ , shǐ dì shang fā yá jié shí , shǐ sǎzhǒng de yǒu zhǒng , shǐ yào chī de yǒu liáng .