14 Tāmen bì fēn paì rén shícháng xún zhā biàn dì , yǔ guō lù de rén yītóng zàng mán nà shèng zaì dì miàn shang de shī shǒu , hǎo jiéjìng quán dì . guō le qī gè yuè , tāmen hái yào xún zhā .