YuēShūyàjì 24:27

27 Yuēshūyà duì bǎixìng shuō , kàn nǎ , zhè shítou kĕyǐ xiàng wǒmen zuò jiànzhèng . yīnwei shì tīngjian le Yēhéhuá suǒ fēnfu wǒmen de yīqiè huà , tǎnghuò nǐmen beìqì nǐmen de shén , zhè shítou jiù kĕyǐ xiàng nǐmen zuò jiànzhèng .