4 Eleazaro generĂ² Finees, e Finees generĂ² Abisua,