1 ORA i Siri e gl’Israeliti stettero tre anni senza guerra fra loro.