6 Prendi i Leviti d’infra i figliuoli d’Israele, e purificali.