Compare Translations for Haggai 1:1

1 In the second year of King Darius, on the first day of the sixth month, the word of the Lord came through Haggai the prophet to Zerubbabel son of Shealtiel, the governor of Judah, and to Joshua son of Jehozadak, the high priest:
1 In the second year of Darius the king, in the sixth month, on the first day of the month, the word of the LORD came by the hand of Haggai the prophet to Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua the son of Jehozadak, the high priest:
1 In the second year of Darius the king, in the sixth month, in the first day of the month, came the word of the LORD by Haggai the prophet unto Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua the son of Josedech, the high priest, saying,
1 On the first day of the sixth month of the second year in the reign of King Darius of Persia, God's Message was delivered by the prophet Haggai to the governor of Judah, Zerubbabel son of Shealtiel, and to the high priest, Joshua son of Jehozadak:
1 In the second year of Darius the king, on the first day of the sixth month, the word of the LORD came by the prophet Haggai to Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua the son of Jehozadak, the high priest, saying,
1 In the second year of King Darius, on the first day of the sixth month, the word of the LORD came through the prophet Haggai to Zerubbabel son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua son of Jozadak, the high priest:
1 In the second year of King Darius, in the sixth month, on the first day of the month, the word of the Lord came by Haggai the prophet to Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua the son of Jehozadak, the high priest, saying,
1 On August 29 of the second year of King Darius’s reign, the LORD gave a message through the prophet Haggai to Zerubbabel son of Shealtiel, governor of Judah, and to Jeshua son of Jehozadak, the high priest.
1 In the second year of King Darius, in the sixth month, on the first day of the month, the word of the Lord came by the prophet Haggai to Zerubbabel son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua son of Jehozadak, the high priest:
1 In the second year of Darius the king, in the sixth month, in the first day of the month, came the word of Jehovah by Haggai the prophet unto Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua the son of Jehozadak, the high priest, saying,
1 In the second year of Darius the king, in the sixth month, on the first day of the month, came the word of the Lord by Haggai the prophet to Zerubbabel, the son of Shealtiel, ruler of Judah, and to Joshua, the son of Jehozadak, the high priest, saying,
1 The LORD's word came through Haggai the prophet in the second year of King Darius, in the sixth month on the first day of the month, to Judah's governor Zerubbabel, Shealtiel's son, and to the high priest Joshua, Jehozadak's son:
1 The LORD's word came through Haggai the prophet in the second year of King Darius, in the sixth month on the first day of the month, to Judah's Governor Zerubbabel, Shealtiel's son, and to the High Priest Joshua, Jehozadak's son:
1 In the second year of Daryavesh the king, on the first day of the sixth month, the following word of ADONAI came through Hagai the prophet to Z'rubavel the son of Sh'alti'el, governor of Y'hudah, and to Y'hoshua the son of Y'hotzadak, the cohen hagadol:
1 In the second year of Darius the king, in the sixth month, on the first day of the month, came the word of Jehovah by the prophet Haggai unto Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua the son of Jehozadak, the high priest, saying,
1 Im zweiten Jahre des Königs Darius, im sechsten Monat, am ersten Tage des Monats, geschah das Wort Jehovas durch den Propheten Haggai zu Serubbabel, dem Sohne Schealtiels, dem Landpfleger von Juda, und zu Josua, dem Sohne Jozadaks, dem Hohenpriester, also:
1 During the second year that Darius was emperor of Persia, on the first day of the sixth month, the Lord spoke through the prophet Haggai. The message was for the governor of Judah, Zerubbabel son of Shealtiel, and for the High Priest, Joshua son of Jehozadak.
1 During the second year that Darius was emperor of Persia, on the first day of the sixth month, the Lord spoke through the prophet Haggai. The message was for the governor of Judah, Zerubbabel son of Shealtiel, and for the High Priest, Joshua son of Jehozadak.
1 On the first day of the sixth month in Darius' second year as king, the LORD spoke his word through the prophet Haggai to Zerubbabel (who was the son of Shealtiel and was governor of Judah) and to the chief priest Joshua (who was the son of Jehozadak). He said,
1 In the second year of Daryavesh the king, in the sixth month, in the first day of the month, the Word of the LORD came by Haggai, the prophet, to Zerubbavel, the son of She'alti'el, governor of Yehudah, and to Yehoshua, the son of Yehotzadak, the Kohen Gadol, saying,
1 In the second year of Darius the king, in the sixth month, in the first day of the month, came the word of the LORD by the hand of Haggai the prophet unto Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua the son of Josedech, the high priest, saying,
1 In the second year of Darius the king, in the sixth month, in the first day of the month, came the word of the LORD by Haggai the prophet unto Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua the son of Josedech, the high priest, saying ,
1 In the second year of King Darius, in the sixth month, on [the] first day, the word of Yahweh came {through} Haggai the prophet to Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua the son of Jehozadak, the high priest, saying,
1 Im zweiten Jahr des Königs Darius, im sechsten Monat, am ersten Tage des Monats, geschah des HERRN Wort durch den Propheten Haggai zu Serubabel, dem Sohn Sealthiels, dem Fürsten Juda's, und zu Josua, dem Sohn Jozadaks, dem Hohenpriester, und sprach:
1 1 The prophet Haggai spoke the word of the Lord to Zerubbabel son of Shealtiel, the governor of Judah, and to Joshua son of Jehozadak, the high priest. This message came in the second year that Darius was king, on the first day of the sixth month:
1 A message came to the prophet Haggai from the Lord. Haggai gave it to Zerubbabel and Jeshua. It came on the first day of the sixth month of the second year that Darius was king of Persia. Zerubbabel was governor of Judah and the son of Shealtiel. Jeshua was high priest and the son of Jehozadak. Here is what Haggai said.
1 In the second year of King Darius, in the sixth month, on the first day of the month, the word of the Lord came by the prophet Haggai to Zerubbabel son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua son of Jehozadak, the high priest:
1 In the second year of Darius the king, in the sixth month, in the first day of the month, the word of the Lord came by the hand of Aggeus the prophet, to Zorobabel the son of Salathiel, governor of Juda, and to Jesus the son of Josedec the high priest, saying:
1 In the second year of Darius the king, in the sixth month, on the first day of the month, the word of the LORD came by Haggai the prophet to Zerub'babel the son of She-al'ti-el, governor of Judah, and to Joshua the son of Jehoz'adak, the high priest,
1 In the second year of Darius the king, in the sixth month, on the first day of the month, the word of the LORD came by Haggai the prophet to Zerub'babel the son of She-al'ti-el, governor of Judah, and to Joshua the son of Jehoz'adak, the high priest,
1 Dit is die stad, die opspringt van vreugde, die zeker woont, die in haar hart zegt: Ik ben het, en buiten mij is geen meer; hoe is zij geworden tot woestheid, een rustplaats van het gedierte! Een ieder, die daardoor trekt, zal ze aanfluiten, hij zal zijn hand bewegen.
1 In the second year of Darius the king, in the sixth month, on the first day of the month, came the word of the LORD by Haggai the prophet unto Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua the son of Jehozadak, the high priest, saying,
1 In the second year of Darius the king, in the sixth month, on the first day of the month, came the word of the LORD by Haggai the prophet unto Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua the son of Jehozadak, the high priest, saying,
1 in anno secundo Darii regis in mense sexto in die una mensis factum est verbum Domini in manu Aggei prophetae ad Zorobabel filium Salathihel ducem Iuda et ad Iesum filium Iosedech sacerdotem magnum dicens
1 in anno secundo Darii regis in mense sexto in die una mensis factum est verbum Domini in manu Aggei prophetae ad Zorobabel filium Salathihel ducem Iuda et ad Iesum filium Iosedech sacerdotem magnum dicens
1 In the second year of Darius the king, in the sixth month, in the first day of the month, came the word of the LORD by Haggai the prophet to Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua the son of Josedech, the high priest, saying,
1 In the second year of Darius the king, in the sixth month, in the first day of the month, the Word of Yahweh came by Haggai, the prophet, to Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua, the son of Jehozadak, the high priest, saying,
1 In the second year of Darius, king of Persia, in the sixth month, in the first day of the month, the word of the Lord was made in the hand of Haggai, prophet, to Zerubbabel, son of Shealtiel, duke of Judah, and to Joshua, the great priest, [the] son of Josedech1, and said, (In the second year of Darius, the king of Persia, in the sixth month, on the first day of the month, the word of the Lord was made by the prophet Haggai, to Zerubbabel, the son of Shealtiel, the ruler, or the governor, of Judah, and to Joshua, the son of Josedech, the High Priest, who said,)
1 In the second year of Darius the king, in the sixth month, in the first day of the month, hath a word of Jehovah been by the hand of Haggai the prophet, unto Zerubbabel son of Shealtiel, governor of Judah, and unto Joshua son of Josedech, the high priest, saying:

Haggai 1:1 Commentaries