57 The children of Shlomo's servants: the children of Sotai, the children of Soferet, the children of Perida,