125 Tu siervo soy yo, dame entendimiento; para que sepa tus testimonios