Compare Translations for Leviticus 13:12

12 But if the skin disease breaks out completely over the skin so that it covers all the skin of the infected person from his head to his feet so far as the priest can see,
12 And if the leprous disease breaks out in the skin, so that the leprous disease covers all the skin of the diseased person from head to foot, so far as the priest can see,
12 And if a leprosy break out abroad in the skin, and the leprosy cover all the skin of him that hath the plague from his head even to his foot, wheresoever the priest looketh;
12 If a serious disease breaks out that covers all the skin from head to foot, wherever the priest looks,
12 "If the leprosy breaks out farther on the skin, and the leprosy covers all the skin of him who has the infection from his head even to his feet, as far as the priest can see ,
12 “If the disease breaks out all over their skin and, so far as the priest can see, it covers all the skin of the affected person from head to foot,
12 "And if leprosy breaks out all over the skin, and the leprosy covers all the skin of the one who has the sore, from his head to his foot, wherever the priest looks,
12 “Now suppose the disease has spread all over the person’s skin, covering the body from head to foot.
12 But if the disease breaks out in the skin, so that it covers all the skin of the diseased person from head to foot, so far as the priest can see,
12 And if the leprosy break out abroad in the skin, and the leprosy cover all the skin of [him that hath] the plague from his head even to his feet, as far as appeareth to the priest;
12 And if the disease comes out all over his skin, from his head to his feet, as far as the priest is able to see,
12 But if the skin disease continues to break out so that the disease covers all of the infected person's skin from head to toe, as far as the priest can tell—
12 But if the skin disease continues to break out so that the disease covers all of the infected person's skin from head to toe, as far as the priest can tell—
12 If the tzara'at breaks out all over the skin, so that, as far as the cohen can see, the person with tzara'at has sores everywhere on his body, from his head to his feet;
12 But if the leprosy break out much in the skin, and the leprosy cover all the skin of [him that hath] the sore, from his head even to his foot, wherever the eyes of the priest look,
12 If the skin disease spreads and covers you from head to foot,
12 If the skin disease spreads and covers you from head to foot,
12 If skin disease develops and covers the whole person from head to foot (so far as the priest can see),
12 "If the leprosy breaks out all over the skin, and the leprosy covers all the skin of the infected person from his head even to his feet, as far as it appears to the Kohen;
12 But if the leprosy breaks out abroad in the skin and the leprosy covers all the skin of him that has the plague from his head even to his feet wherever the priest looks,
12 And if a leprosy break out abroad in the skin, and the leprosy cover all the skin of him that hath the plague from his head even to his foot, wheresoever the priest looketh ;
12 And if the infectious skin disease breaks out all over on the skin and the infectious skin disease covers all of the afflicted person's skin from his head to his feed, {so far as the priest can see},
12 And if the leprosy should have come out very evidently in the skin, and the leprosy should cover all the skin of the patient from the head to the feet, wheresoever the priest shall look;
12 "If the skin disease spreads all over a person's body, covering his skin from his head to his feet, as far as the priest can see, the priest must look at the person's whole body.
12 "Suppose the disease breaks out all over his skin. And suppose it covers him from head to foot, as far as the priest can tell.
12 But if the disease breaks out in the skin, so that it covers all the skin of the diseased person from head to foot, so far as the priest can see,
12 But if the leprosy spring out running about in the skin, and cover all the skin from the head to the feet, whatsoever falleth under the sight of the eyes:
12 And if the leprosy breaks out in the skin, so that the leprosy covers all the skin of the diseased person from head to foot, so far as the priest can see,
12 And if the leprosy breaks out in the skin, so that the leprosy covers all the skin of the diseased person from head to foot, so far as the priest can see,
12 En zo de melaatsheid in het vel ganselijk uitbot, en de melaatsheid het gehele vel desgenen, die de plaag heeft, van zijn hoofd tot zijn voeten, bedekt heeft, naar al het gezicht van de ogen des priesters;
12 And if leprosy break out abroad in the skin and the leprosy cover all the skin of him that hath the plague from his head even to his foot, wheresoever the priest looketh,
12 And if leprosy break out abroad in the skin and the leprosy cover all the skin of him that hath the plague from his head even to his foot, wheresoever the priest looketh,
12 Yf a leprosye breake out in the skynne and couer all the skynne from the heed to the fote ouer all wheresoeuer the preast loketh,
12 sin autem effloruerit discurrens lepra in cute et operuerit omnem carnem a capite usque ad pedes quicquid sub aspectu oculorum cadit
12 sin autem effloruerit discurrens lepra in cute et operuerit omnem carnem a capite usque ad pedes quicquid sub aspectu oculorum cadit
12 And if a leprosy shall break out in the skin, and the leprosy shall cover all the skin of [him that hath] the plague from his head even to his foot, wherever the priest looketh;
12 "If the leprosy breaks out all over the skin, and the leprosy covers all the skin of the infected person from his head even to his feet, as far as it appears to the priest;
12 But if the leprosy running about in the skin flowereth out, (or spreadeth,) and covereth all the flesh, from the head till to the feet, (on) whatever thing falleth under the sight of (his) eyes;
12 `And if the leprosy break out greatly in the skin, and the leprosy hath covered all the skin of [him who hath] the plague, from his head even unto his feet, to all that appeareth to the eyes of the priest,

Leviticus 13:12 Commentaries