12 Béni sois-tu, ô Eternel! Enseigne-moi tes statuts!