21 die Amoriter, die Kanaaniter, die Girgasiter, die Jebusiter.