27 Jaareshiah, Elijah and Zichri were the sons of Jeroham.