31 Abi-Albon, the Arbathite Azmaveth, the Barhumite