6 And Na’arah bore him Achuzam, Chepher, Temeni, Achashtari, the Bnei Na’arah.