7 And these are the Bnei Binyamin: Sallu ben Meshullam, ben Yoed, ben Pedayah, ben Kolayah, ben Ma’aseiyah, ben Itiel, ben Yeshayah.