13 And thou shalt make mishbetzot zahav (filigrees of gold);