42 Fils d'Etser: Bilhan, Zaavan et Jaakan. Fils de Dishan: Uts et Aran.