28 Les fils d'Onam furent: Shammaï et Jada. Fils de Shammaï: Nadab et Abishur.