Parallel Bible results for Efeziërs 1:20

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Efeziërs 1:20

SVV 20 Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechter hand in den hemel; NIV 20 he exerted when he raised Christ from the dead and seated him at his right hand in the heavenly realms,

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice