Parallel Bible results for Handelingen 1:2

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Handelingen 1:2

SVV 2 Tot op den dag, in welken Hij opgenomen is, nadat Hij door den Heiligen Geest aan de apostelen, die Hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. NIV 2 until the day he was taken up to heaven, after giving instructions through the Holy Spirit to the apostles he had chosen.

California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice